Καλως ήλθατε από τον Τζι

Το προηγούμενο μπλογκ μου είχε την θερμή υποστήριξη της Breeze, βασικότατη πηγή έμπνευσης. Η απώλειά της μου δημιούργησε την ανάγκη για ένα μετερίζι απ' όπου θα μπορώ να ξεπροβάλλω όσο με παίρνει αλλά και να εξαφανίζομαι μέσα σ' αυτό ή να το μεταφέρω όπου θέλω όπως ο πάγουρος, ο Βερνάρδος ο ερημίτης το σπιτάκι του.
Είναι το τίμημα μα και η απόλαυση της μοναξιάς.

Διηγήματα θα βρείτε στην διηγηματοποίηση
και ποιήματα στην ποιηματοποίηση

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Κ Α Λ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α !!!!!
Το έτος 2016 αριθμολογικά έχει ένδιαφέρον διότι...

Α. Διαιρείται με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των μη μηδενικών ψηφίων του δηλαδή
2016 : 1 = 2016
2016: 2 = 1008
2016: 6 = 336
2016: (1+2) = 672
2016 : (1+6) = 288
2016: (2+6) = 252
2016: (1+2+6) = 224
Β. Αναλύεται σε άθροισμα ως εξής:
2016 = 32+64+128+256+512+1024
όπου
32= 2 στην πέμπτη δύναμη
64= 2 στην έκτη δύναμη
128= 2 στην εβδόμη
256= 2 στην ογδόη
512= 2 στην ενάτη και
1024= 2 στην δεκάτη δύναμη !!!

Γ. Σαν γινόμενο παραγόντων αποτελείται από πέντε 2άρια, δύο 3άρια κι ένα 7άρι δηλαδή

2016 = 32 x 9 x 7= 2x2x2x2x2x3x3x7


Δ. Γράφεται ακόμα σαν άθροισμa τετραγώνων ως εξής ;

2016 = 1600 + 400 + 16 = 40x40 + 20x20 + 4x4


Ε. Γράφεται επίσης σαν διαφορά τετραγώνων ως εξής :

2916 = 64516 - 62500 = 254x254 - 250x250

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου